Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

specjalistę psychoterapii uzależnień, specjalistę z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez ośrodek szkolący lub osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania poniższych świadczeń w zakresie:

  1. porad diagnostycznych
  2. porad terapeutycznych;
  3. sesji psychoterapii indywidualnej;
  4. wizyt kontynuujących leczenie
  5. sesji psychoterapii rodzinnej;
  6. sesji psychoterapii grupowej;
  7. sesji psychoedukacyjnych

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.olowoskowice.pl/. Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne usługi można uzyskać u kierownika WOTUiW w Opolu pod nr 774552535.  

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW – Poradnia Dzieci i Młodzieży” na adres: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole do 18 grudnia 2023 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 18 grudnia 2023 r. o godz. 13.30. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (196,57KB)