Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na pełnienie czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

SKP.117.11.2023.JL

OGŁOSZENIE

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych poniżej 30.000 EURO - na pełnienie czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez:

 1. pielęgniarkę lub;
 2. pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
 3. pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
  - czynności pielęgniarskie - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*: warunki opisane są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Irena Olfans tel. 77 419 65 22.

Kryteria oceny ofert:

 1. cena*;
 2. termin realizacji / czas dostawy*;
 3. gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;
 4. płatności (warunki, terminy itp.)*;
 5. jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*; 
 6. wiedza / doświadczenie*

Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: Ofertę należy złożyć w formie papierowej. Termin składania oferty upływa w dniu 08 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Oferty należy dostarczyć lub przesłać pod adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie Pielęgniarki”.

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (180,98KB)