Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych i Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu przez okres 12 miesięcy począwszy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Tytuł/nazwa postępowania
Zakup energii elektrycznej dla OLO w Woskowicach Małych i WOTUiW w Opolu przez okres 12 miesięcy począwszy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Identyfikator postępowania
ocds-148610-59f254b8-5606-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2023/BZP 00525099

Adres strony WWW postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59f254b8-5606-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania ofert
11 grudnia 2023, godz. 08:00

Miejsce składania ofert
Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Termin otwarcia ofert
11 grudnia 2023, godz. 08:30

Termin związania ofertą
do 9 stycznia 2024

Dokumenty do pobrania: