Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu w Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu

SKP.117.9.2023.JL

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2021 r. poz. 711)

 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie:

  1. porad diagnostycznych;
  2. porad (terapeutycznych) kolejnych;
  3. badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział,
  4. udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA,
  5. wypisu pacjenta;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/. Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu na poszczególne usługi można uzyskać u kierownika WOTUiW w Opolu pod nr 774552535.

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW- Poradnia i Oddział Dzienny” na adres: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole do 26 października 2023 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 26 października 2023 r. o godz. 13.00. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25 b, 45-315 Opole.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (169,64KB)