Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu oddymiania dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”

PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

pn.:
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu oddymiania dla Ośrodka leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.”

Zapytanie o cenowe oszacowanie skierowane do potencjalnych Wykonawców.

I. Zamawiający:

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe ul. Pałacowa 15,
46-100 Namysłów tel.: 77 419 65 22
NIP: 752 12 95 792 REGON: 000290890

II. Przedmiot oszacowania

Rodzaj zamówienia: usługa;
CPV: 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia polegającego na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu oddymiania dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej prośby o szacowanie wartości zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny: osoba do kontaktu - Anna Rohatyńska tel. 77 419 6522 e-mail: .

III. Odpowiedź

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto (wg wzoru przedstawionego w Załączniku nr 2 - Formularz oszacowania) za wykonanie zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres w terminie do 28.09.2023 roku, do godz. 11.00.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Ma ono na celu rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru Wykonawcy na podstawie otrzymanych formularzy szacowania wartości zamówienia.

Dokumenty do pobrania: