Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

SKP.117.8.2023.JL

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2021 r. poz. 711)

 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie :

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych przez:

1.      lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

a)      w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 (godziny normalnej ordynacji, 7 godz. 30 min.),

b)      dyżurów lekarskich w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do godz. 7:00 (dyżur 16 godz. 30 minut)

c)      dyżurów lekarskich w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 7:00 do godz. 7:00 (dyżur 24 godz.);

d)      godziny pracy poza dyżurem

 

2.      Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w innej dziedzinie niż wymienione w pkt 1 lub nieposiadającego specjalizacji,

a)      w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 (godziny normalnej ordynacji 7 godz. 30 min.),

b)      dyżurów lekarskich w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do godz. 7:00 (dyżur 16 godz. 30 minut)

c)      dyżurów lekarskich w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 7:00 do godz. 7:00 (dyżur 24 godz.);

d)      godziny pracy poza dyżurem

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/.

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 października 2023 r. do  31.12.2024 r. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs OLAZA/COTU” na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 28.09.2023 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi: 28.09.2023 r. o godz. 12:30  w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania: