Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa usługa żywienia pacjentów OLO w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych.

Tytuł/nazwa postępowania
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów OLO w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych.

Identyfikator postępowania
ocds-148610-ddf2f1b2-0f3a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2023/BZP 00282283

Adres strony WWW postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ddf2f1b2-0f3a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Termin składania ofert
7 lipca 2023, godz. 08:00

Miejsce składania ofert
Wykonawca składa ofertę włącznie z załącznikami za pośrednictwem platformy e-zamówienia zgodnie z zapisami w SWZ.

Termin otwarcia ofert
7 lipca 2023, godz. 08:30

Termin związania ofertą
do 4 sierpnia 2023

Załączniki: