Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie/zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie czynności pielęgniarskich w OLO Woskowice

OGŁOSZENIE

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych poniżej 30.000 EURO - na pełnienie czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez:

  1. pielęgniarkę lub;
  2. pielęgniarkę ze specj. w dziedzinie psychiatrii lub;
  3. pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

- czynności pielęgniarskie - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik do niniejszego zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Warunki udziału w postępowaniu, jakie musi spełnić wykonawca*: warunki opisane są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon osoby, z którą wykonawcy mogą kontaktować się w sprawie zamówienia: Irena Olfans tel. 77 419 65 22.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena*;
  2. termin realizacji / czas dostawy*;
  3. gwarancja / rękojmia (termin, warunki itp.)*;
  4. płatności (warunki, terminy itp.)*;
  5. jakość / funkcjonalność / parametry techniczne*; 
  6. wiedza / doświadczenie*

Termin składania ofert oraz forma (elektroniczna/papierowa) i adres Ośrodka lub adres poczty elektronicznej, na który oferta ma być wysłana: Ofertę należy złożyć w formie papierowej. Termin składania oferty upływa w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka). Oferty należy dostarczyć lub przesłać pod adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie Pielęgniarki”

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFInformacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf (153,67KB)