Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pełnienie czynności pielęgniarskich w OLO Woskowice

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

pełnienia czynności pielęgniarskich na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów przez:

  1. pielęgniarkę lub;
  2. pielęgniarkę ze specjalizacją w dziedzinie psychiatrii lub;
  3. pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

- czynności pielęgniarskie - dyżur 12 godzinny, 7 dni w tygodniu, w godz. od 7.00 do 19.00 i od 19.00 do 7.00.

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://olo.biuletyn.info.pl/. Celem uzyskania informacji o aktualnym zapotrzebowaniu można uzyskać u Pielęgniarki Oddziałowej: Irena Olfans tel. 77 419-65-22.

Umowa na w/w świadczenie zawarta będzie na czas od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie Pielęgniarki” na adres: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15 , 46-100 Namysłów do 29 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 29 listopada 2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Bartłomiej Orpel
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (140,72KB)