Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - terapeuta WOTUiW Poradnia

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul. Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

 1. specjalistę psychoterapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej
  w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw  Przeciwdziałania Narkomanii
  w zakresie:
  1. porad diagnostycznych;
  2. sesji psychoterapii indywidualnej;
  3. porad terapeutycznych;
  4. sesji psychoterapii grupowej;
  5. sesji psychoterapii rodzinnej;
  6. sesji psychoedukacyjnych;
  7. wizyt kontynuujących leczenie.
 2. instruktora terapii uzależnień, osobę posiadającą status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie:
  1. sesji psychoterapii grupowej;
  2. sesji psychoedukacyjnych;
  3. wizyt kontynuujących leczenie.

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (150,42KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (160,80KB)
PDFZałącznik 1 - Formularz oferty.pdf (137,68KB)
PDFZałącznik 2 - Projekt umowy.pdf (234,93KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,70KB)

PDFOgłoszenie o unieważnieniu konkursu.pdf (135,06KB)