Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole problemowe

Data kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli
21.06.2012 - 18.07.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kontrola problemowa
22.06.2012 - 18.07.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kontrola problemowa
28.06.2012 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Namysłowie kontrola w zakresie przestrzegania przepisów p.poż.
26.10.2012 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie kontrola w zakresie realizacji staży
21.11.2012 Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie kontrola sanitarna pomieszczeń kuchni, przestrzegania czystości hignieniczno-sanitarnych w obiekcie
19.06.2013 Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, przestrzegania zasad  hignieniczno-zdrowotnych
26.08.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Sprawdzanie spełniania wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie utworzonych komórek organizacyjnych
4.10.2013 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie kontrola realizacji staży
3.12.2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie kontrola obiektu, działu farmacji szpitalnej
19.12.2013 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny kontrola lokalu przeznaczonego na dział farmacji szpitalnej
12.06.2014 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie kontrola w zakresie bieżącego stanu sanitarno-higiennego
23.06.2014 Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Kontrola przestrzegania ustaleń i prawidłowości realizacji umowy stażowej
30.06.2014 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego kontrola realizacji zadań doraźnych w regulowaniu organizacyjnym i statucie, prawidłowość gospodarowania mianem oraz gospodarka finansowo-wynagrodzenia
26.02.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie kontroli sanitarna interwencyjna
1.03.2015 Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu kontrola w zakresie projektu „Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” – wniosek o płatność nr 3,4,5
24.06.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie kontrola kompleksowa
3.09.2015 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego gospodarka finansowa, zawieranie, ewidencja, rozliczanie, umów cywilnoprawnych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro
22.10.2015 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny kontrola planowa działu farmacji szpitalnej
17.05.2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli
16.06.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie kontrola sanitarna
22.09.2016 - 19.10.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowanie mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa
7.12.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wizyta monitorująca w zakresie projektu RPOP.02.02.00-16-017/13
17.05.2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Kontrola sanitarna
23.06.2017 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii oddział terapii uzależnień
11.08.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli
2.11.2018 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Prawo pracy, bhp, legalność zatrudnienia
23.11.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Realizacji zadań obronnych
12.12.2017 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Prawo pracy, bhp, legalność zatrudnienia
9.04.2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zgodnie z wymaganiami do prowadzenia kontroli
10.04.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Obecności bakterii legionelli
17.04.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Kompleksowa kontrola sanitarna
3.08.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Dział farmacji szpitalnej
16.08.2018 - 10.09.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Gospodarka ZFŚS, wykonywanie zaleceń pokontrolnych z dnia 25.01.2018 r.
28.11.2018 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Prawo pracy, BHP, legalność zatrudnienia
28.02.2019 Straż Miejska w Opolu Kontrola w zakresie wyposażenia w pojemniki do odpadów, odprowadzania odpadów, sposobu segregacji
6.03.2019 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Prawo pracy, BHP, legalność zatrudnienia
25.04.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Kontrola jakości wody
12.09.2019 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie Stan techniczny budynku pałacowego w zakresie wieży pałacowej
23.09.2019 - 11.10.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki.
9.10.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie Przestrzeganie wymagań higieniczno-zdrowotnych, kontrola sanitarna kompleksowa