Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn.zm.)

ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów

2. wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25B, 45-315 Opole

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno)

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.olo.biuletyn.info.pl.  

Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas określony od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs laboratorium” na adres organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów do 31.03.2021 r. do godz. 14:00

Otwarcie ofert nastąpi: 1.04.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

W zastępstwie DYREKTORA
KIEROWNIK ODDZIAŁU
TERAPII UZALEŻNIEŃ
OLO WOSKOWICE MAŁE
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

/-/ mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (185,08KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (212,01KB)
PDFZał.1 Formularz oferty.pdf (239,91KB)
PDFZał.2 Projekt umowy.pdf (169,62KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (121,72KB)

PDFOdpowiedź na zapytanie.pdf (232,42KB)


PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf (154,43KB)