Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarz WOTUiW-P

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25 b w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie:

  1. porad diagnostycznych;
  2. porad (terapeutycznych) kolejnych;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, 77 4196555, lub na stronie www.olowoskowice.pl    

Umowy  na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 lutego  2021 r. do  31 grudnia 2021 r.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW -P” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów  do  29 stycznia 2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 29 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (141,87KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (144,91KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (109,92KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (235,72KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU  20.01.2021 r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (150,00KB)