Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Lekarz OLO Poradnia

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przez:

lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację 1 stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie porad diagnostycznych, porad terapeutycznych (kolejnych);

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, 77 4196555 lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs PO” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe,
ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 14 grudnia 2020 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi: 14 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf (153,85KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (158,61KB)
PDFZał.1 - Formularz oferty.pdf (124,00KB)
PDFZał.2 - Projekt umowy.pdf (200,50KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU  30 listopada 2020r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (106,20KB)