Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Lekarz OLAZA i COTU

OGŁOSZENIE
Dyrektor  Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2020 r. poz. 295, z późn. zm.)

 ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

  1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 (godziny normalnej ordynacji), dyżurów lekarskich w dni powszednie od poniedziałku do piątku (16 godzin 30 minut) oraz dyżurów lekarskich  w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy (24 godziny);
  2. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w innej dziedzinie  niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 (godziny normalnej ordynacji), dyżurów lekarskich w dni powszednie od poniedziałku do piątku (16 godzin 30 minut)  oraz dyżurów  lekarskich w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy (24 godziny).

 

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196522, 77 4196555 lub na stronie www.olowoskowice.pl 

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 stycznia 2021 r. do  31.12.2021 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs OLAZA/COTU” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów  do  4 grudnia 2020r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 4 grudnia 2020r. o godz. 12.00  w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska
Zastępująca dyrektora
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie.pdf (170,14KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (204,59KB)
PDFZał.1 - formularz oferty.pdf (126,66KB)
PDFZał.2 - projekt umowy.pdf (209,76KB)
PDFKlauzula dla kontrahentów.pdf (128,91KB)


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
OGŁOSZONEGO W  DNIU  24 listopada 2020r.
 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PDFRozstrzygnięcie konkursu.pdf (108,73KB)