Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

   1. Ogłoszenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
   2. Wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu w miejscu ogólnie dostępnym.
   3. Udostępnienia jej na wniosek osoby żądającej informacji.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie może być udostępniona informacja w terminie wyżej określonym powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazuje inny termin jednak nie dłuższy niż dwa miesiące od złożenia wniosku.

Wzór wniosku:   DOCudostepnienie informacji publicznej.doc (32,00KB)

Do odmów i umorzeń udostępniania informacji publicznej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.