Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2/ZP/2020 - Kompleksowa usługa żywienia pacjentów (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138g ust. 1 oraz art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

dla zamówienia o nazwie: 
„Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych”
nr postępowania 2/ZP/2020

Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (331,60KB)
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).pdf (239,89KB)
PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz oferty z załącznikami.pdf (972,34KB)
PDFZałącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - projekt umowy.pdf (200,75KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (343,55KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (156,42KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf (385,39KB)