Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych OLAZA i COTU

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1)      Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii    pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 (godziny normalnej ordynacji), dyżurów lekarskich w dni powszednie od poniedziałku do piątku (16 godzin 30 minut) oraz dyżurów lekarskich  w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy (24 godziny);

2)      Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację w innej dziedzinie  niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 (godziny normalnej ordynacji), dyżurów lekarskich w dni powszednie od poniedziałku do piątku (16 godzin 30 minut)  oraz dyżurów  lekarskich w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy (24 godziny).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olowoskowice.pl 

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 01 maja 2020r. do 31.12.2020r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs OLAZA/COTU” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów do 6 kwietnia 2020r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 6 kwietnia 2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

/-/ Joanna Niedźwiedź
DYREKTOR
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (112,38KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (150,60KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf (107,59KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf (207,00KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (106,76KB)


PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf (108,04KB)