Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę

Ogłoszenie

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO - Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę dla budynku z Oddziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich (OLAZA) Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w systemie „zaprojektuj i wybuduj".

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
  1. obsługa geodezyjna,
  2. projekty budowlane (4 egz.) i uzyskanie pozwolenia na budowę,
  3. projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (3 egz.),
  4. inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,
  5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.).
 2. wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,
 3. wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez Zamawiającego parametrów,
 4. pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
 5. przeprowadzenie szkolenia i obsługi,
 6. dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji,
 7. wykonanie instrukcji eksploatacji oraz instrukcji obsługi,
 8. wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.),
 9. wykonanie oznakowania obiektów i instalacji,
 10. serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji, w szczególności dokonał ogólnej inwentaryzacji obiektów podlegających rozbudowie lub związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi w zakresie przedmiotu umowy.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie.pdf (213,84KB)
PDFProgram funkcjonalno-użytkowy.pdf (5,04MB)
PDFProjekt umowy.pdf (174,28KB)
PDFFormularz oferty.pdf (167,28KB)
PDFKosztorys ofertowy.pdf (192,18KB)
PDFHarmonogram rzeczowo-finansowy.pdf (61,19KB)


Informacja o wyniku postępowania

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (113,63KB)