Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WOTUiW-Odz.Dz II)

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z  2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole, ul Głogowska 25B w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przez:

1)    lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w zakresie: badania i diagnozy pacjenta podczas przyjęcia pacjenta na Oddział, udzielania konsultacji w trakcie pobytu, wydawania zaświadczeń i innych dokumentów, w tym wystawienie ZUS ZLA;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą na czas od 02 lipca 2019 r. do 31 grudnia  2020 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW -Odz.Dz." na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa  15, 46-100 Namysłów do 24 czerwca 2019r. do godz. 09:30.

Otwarcie ofert nastąpi: 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe ul. Pałacowa 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny


W zastępstwie DYREKTORA
Kierownik Oddziału Terapii Uzależnień
OLO Woskowice Małe
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
/ - / mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (202,10KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (234,22KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf (197,30KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf (590,59KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (362,96KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf (194,65KB)