Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych (WOTUiW-P II)

OGŁOSZENIE
Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w Wojewódzkim Ośrodku Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, Opole ul Głogowska 25B w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez:

1.    lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza, który posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii  w zakresie:

1)    porad diagnostycznych;
2)    porad  (terapeutycznych) kolejnych;

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olowoskowice.pl

Umowy  na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 02 lipca 2019 r. do  31 grudnia 2020 r. 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs WOTUIW-P” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe  ul. Pałacowa 15,  46-100 Namysłów  do  24 czerwca 2019r. do godz. 09:30

Otwarcie ofert nastąpi: 24 czerwca  2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

W zastępstwie DYREKTORA
Kierownik Oddziału Terapii Uzależnień
OLO Woskowice Małe
Specjalista Psychoterapii Uzależnień
/ - / mgr Marzanna Wojtczak-Słowikowska

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (372,50KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (417,41KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1 Formularz oferty.pdf (361,01KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2 Projekt umowy.pdf (590,60KB)
PDFKlauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf (362,96KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PDFRozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf (190,04KB)