Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  1. przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii i certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lekarza  w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych;
  2. przez lekarza posiadającego specjalizację w innej dziedzinie  niż wymienione w pkt.1 lub nie posiadającego specjalizacji, pacjentom Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i pacjentom Oddziału Terapii Uzależnień  w Ośrodku Leczenia Odwykowego w   Woskowicach Małych;
  3. pełnienie dyżurów lekarskich w Ośrodku Leczenia Odwykowego  w Woskowicach Małych,

(Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno).

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olo-woskowice.co

Umowy na w/w świadczenia zawarte będą  na czas od 01 czerwca  2019 r. do  31 grudnia 2020 r. 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs OLAZA/OTU” na adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe  ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów  do 17  maja 2018r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi:  17 maja 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15.

Termin związania ofertą: Wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf (423,18KB)

PDFSzczegółowe warunki konkursu.pdf (2,61MB)

PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.1.pdf (202,90KB)

PDFSzczegółowe warunki konkursu - zał.2.pdf (452,33KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (434,71KB)


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf (1,52MB)