Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne w 2019 roku

Plan postępowań:

Data ogłoszenia Numer sprawy Termin składania ofert Opis zamówienia
23.05.2019 1/ZP/2019 31.05.2019 godz. 11:00 Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych
Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (642,31KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (343,08KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 2 - Formularz oferty z załącznikami.pdf (969,29KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (501,82KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (304,41KB)
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (360,72KB)
12.06.2019 2/ZP/2019 21.06.2019
godz. 11:00
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów pokonsumpcyjnych
Dokumenty do pobrania:
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (553,92KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (417,27KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 2 - Formularz oferty z załącznikami.pdf (2,46MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (404,54KB)
PDFSprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu.pdf (226,71KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (301,40KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (350,24KB)
PDFInformacja o udzieleniu zamówienia publicznego.pdf (393,67KB)
30.08.2019 3/ZP/2019 09.09.2019
godz. 9:30

Kompleksowe sprzątanie dwóch obiektów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz pomieszczeń i klatki schodowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
PDFSIWZ.pdf (399,31KB)
PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania (dot. zad. 1).pdf (131,23KB)
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy - zad. 1.pdf (176,85KB)
PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy - zad. 2.pdf (176,31KB)
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty załączniki.doc (166,50KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDFZmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.pdf (1,26MB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDFZmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (termin).pdf (554,35KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.1.pdf (343,94KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.2.pdf (456,34KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.3.pdf (467,31KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.4.pdf (453,79KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.5.pdf (181,09KB)
PDFWyjaśnienia do SIWZ cz.6.pdf (297,34KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (237,17KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (141,45KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia